How to Create SEO-Friendly Content to Outrank Your Competition

How to Create SEO-Friendly Content to Outrank Your Competition

Did you know that 75% of online users never scroll past the first page of search engines? Where your website ranks on search engine result pages (SERPs) helps determine the amount of organic traffic it can drive. So, how do you ensure your content is seen and ranked on search engines? Creating SEO-friendly content is a proven organic search marketing strategy, helping improve page ranking and traffic. If you optimize the content for search engines and have impactful domain authority, it is likely to rank high. And higher page ranking means better customer engagement.

Let’s face it: regardless of how awesome your content is, it does not serve the purpose if your audience cannot find it on search engines. Hence, it is important to optimize your content for SEO, so your website always remains on the top search engine rankings.

SEO-friendly_content

This blog post covers 4 sure-fire ways to create content that helps improve SEO and drive organic traffic. So, let’s dive in.

4 Practical Tips to Create SEO-Friendly Content

The question is – should you curate content with search engines in mind?

Yes.

Search engine algorithms have got pickier about ranking content on SERPs. Today, the focus is more on “user-first” content that is relevant to the search intent. Hence, you’ll need to adhere to the latest SEO guidelines and curate content that works on SERPs.

By following the industry best practices, you can create what search engines want: user-first, relevant, and engaging content. Discussed here are effective ways to create content that is SEO-friendly and user-centric.

   1. Avoid Wafer-Thin, Low-Quality Content. Focus on Content That Adds ‘Value’

To improve your website ranking in SERPs, it is important to ensure that the content covers rich and in-depth information. The primary focus is to create content that adds substantial value to users. However, creating cookie-cutter or scraped pages, with little or no original content, can have your website removed from search results.

Hence, it is important that your content is rich, meaningful, and engaging, which delivers actionable insights. Make sure the content stands high on the parameters of EAT – ExpertiseAuthoritativeness, and Trustworthiness.

These are the qualities that search engines consider to determine if the content is high-quality and user-centric. So, focus on the following key points that make a high-quality and SEO-friendly content:

 • The content should be helpful to the readers and meet their search intent
 • Updated regularly
 • Comes from a trustworthy source

   2. Capture the User’s Search Intent

Search engines now give more importance to identifying the user’s intent, the context, and the semantic meaning of a search query. Rather than displaying search results based on an individual keyword, Google now understands the motive behind the search term.

Typically, there are four categories that define a searcher’s intent:

 • To find a particular resource
 • To visit a location in person
 • To find information about a topic or to get an answer to a question
 • To know how to take a particular action

Before writing, it is crucial to identify in which category your target keyword falls under. Structure the content likewise to capture the user’s intent and be relevant.

   3. Structure of the Content Plays a Crucial Role

To produce high-quality and relevant SEO-friendly content, it is important to structure it properly. Focus on creating well-optimized meta titles and descriptions that:

SEO-friendly_content

 • Include target keywords
 • Capture the searcher’s intent
 • Add value and pursue the audience to visit your site

Other tactics to create high-quality content and improve rankings in SEO search results include:

 • Using small paragraphs
 • Including sub-heads in the content
 • Linking to earlier published content
 • Optimizing the images for search engines
 • Creating an easy-to-read, descriptive, and optimized URL

Structuring the content as per search engine’s guidelines plays an integral role in making it SEO-friendly.

   4. Implement Schema Markup

Including schema markup allow search engines to analyze your content efficiently. It allows segmenting each part of your content and indicating what these mean. Schema markup is a form of metadata. You can add this to the website and allow the search engine algorithm to understand what data it is drawing and how to categorize the same.

The Bottom Line

Creating SEO-friendly content requires thorough understanding, but can be rewarding. Follow these strategies to curate high-quality content and add value to the readers. This can help boost your search rankings and drive quality traffic.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Yatırımı için Desteğe Hazırız

SEO çalışması, çok etkili ve verimli sonuçlar doğuran ve yatırım yapmaya değer bir alandır. Rakiplerinizle daha etkin bir şekilde rekabet edebilmek, sadece yerelde değil hem ulusal hem de global çapta bir pazara ulaşabilmek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşarak daha çok kazanç elde etmek için hala SEO çalışması yapmadıysanız yatırım yapmak için daha fazla gecikmeyin.

Aryozone Solutions olarak SEO çalışması, online pazarlama, e-ticaret, sosyal medya pazarlama, yazılım, metin redaksiyon, makale, tashih ve çeviri gibi birçok hizmet alanında hem İngilizce hem de Türkçe olarak hizmet vermekteyiz. Her biri önde gelen ABD ya da Türkiye üniversitelerinde doktora yapmış, birden fazla alanda kariyer sahibi olan, alandaki güncel gelişmeleri yakından takip eden doktora dereceli uzmanlarımızla hizmetinizdeyiz.

Ekibimiz, derin birikim ve tecrübesiyle şahıslar, firmalar, üniversiteler ve kamu kuruluşları için online pazarlama çözümleri, site ve program yazılımı, SEO hizmeti, akademik danışmanlık ve yönetim hizmetleri sağlamakta ve piyasa ihtiyaçlarını en üst seviyede tespit ederek müşterilerimiz için güncel, rekabetçi ve akılcı çözümler sunmaktadır.

Online mağaza oluşturmadan, mağazanın tamamen yönetimi, ürün listelemeye kadar oldukça farklı alanlarda e-ticaret, FBA ve FBM dahil Amazon online mağaza kurulumu, e-Bay, Etsy ve benzer online satış platformlarında mağaza kurma ve kurulan mağazaları yönetmeye ilişkin tüm işlemleri firmanız adına yürütmekte ve periyodik raporlamaları yapmaktayız.

Yukarıda sayılan alanlarda profesyonel destek almak için e-mail ya da Whatsapp hattı aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

They Also Read

Online Marketing with Google Maps

Online Marketing with Google Maps

If you want your business to be successful in the present era, you must identify and implement the right online marketing techniques. One technique you cannot do without if you want to make your digital marketing campaign successful in increasing visibility on...

Read More

Stay Connected